Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Serapias lingua
Serapias neglecta ionica
Serapias orientalis orientalis
Serapias parviflora
Serapias vomeracea laxiflora
Serarias vomeracea vomeracea
Serratula leucantha cretica
Serratula tinctoria
Sesamum indicum
Seseli aroanicum
Seseli gummiferum crithmifolium
Seseli libanotis intermedium
Seseli libanotis libanotis
Seseli parnassicum
Seseli peucedanoides
Seseli rigidum rigidum
Seseli tortuosum
Sesleria anatolica
Sesleria argentea
Sesleria vaginalis