Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Silene corinthiaca
Silene cretica
Silene cythnia
Silene damboldtiana
Silene densiflora
Silene dichotoma racemosa
Silene dirphya
Silene discolor
Silene echinosperma
Silene fabaria domocina
Silene fabaria fabaria
Silene fabarioides
Silene flavescens dictaea
Silene flavescens thessalonica
Silene frivaldszkyana
Silene fruticosa
Silene gallica
Silene gigantea gigantea
Silene gigantea hellenica
Silene gigantea rhodopea