Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Rana graeca Ελληνικός Βάτραχος
Rana dalmatina Ευκίνητος Βάτραχος
Rana epeirotica Λιμνοβάτραχος Δ. Ελλάδας
Rana ridibunda ridibunda Λιμνοβάτραχος Δ. Ελλάδας