Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Podarcis peloponnesiaca thais Γουστέρα της Αργολίδας
Podarcis milensis schweizeri Γουστέρα της Αντιμήλου
Podarcis muralis albanica Αλβανική γουστέρα