Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Parus lugubris lugubris Κλειδωνάς
Phylloscopus inornatus Κιτρινόφρυγος φυλλοσκόπος
Pyrrhocorax graculus graculus Κιτρινοκαλιακούδα
Parus palustris Καστανοπαπαδίτσα
Phoenicurus ochruros Καρβουνιάρης
Pica pica galliae Καρακάξα
Pica pica pica Καρακάξα
Perdix perdix Καμπίσια πέρδικα
Parus major aphrodite Καλόγερος της Αφροδίτης
Parus major major Καλόγερος
Prunella modularis Θαμνοψάλτης
Phylloscopus trochilus acredula Θαμνοφυλλοσκόπος
Phylloscopus trochilus trochilus Θαμνοφυλλοσκόπος
Phalacrocorax aristotelis Θαλασσοκόρακας
Phalaropus lobatus Ερυθρόλαιμος φαλαρόποδας
Parus ater Ελατοπαπαδίτσα
Passer montanus montanus Δεντροσπουργίτης
Phylloscopus collybita abietinus Δενδροφυλλοσκόπος των ελάτων
Phylloscopus collybita brevirostris Δενδροφυλλοσκόπος ο βραχύραμφος
Phylloscopus collybita collybita Δενδροφυλλοσκόπος