Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Malva nicaeensis
Malva parviflora
Malva pusilla