Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Hypericum delphicum
Hypericum elongatum
Hypericum empetrifolium empetrifolium
Hypericum empetrifolium oliganthum
Hypericum fragile
Hypericum hircinum
Hypericum hirsutum
Hypericum kelleri
Hypericum linarioides
Hypericum maculatum
Hypericum montbretii
Hypericum olympicum
Hypericum perfoliatum
Hypericum perforatum
Hypericum rochelii
Hypericum rumeliacum apollinis
Hypericum rumeliacum rumeliacum
Hypericum spruneri
Hypericum taygeteum
Hypericum trichocaulon