Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Caretta caretta caretta Χελώνα καρέττα
Chelonia mydas mydas Χελώνα Μύδας (Πράσινη θαλασσοχελώνα)
Chamaeleo chamaeleon chamaeleon Χαμαιλέων
Coluber najadum dahlii Σαΐτα του Νταλ
Coluber najadum kalymnensis Σαΐτα της Καλύμνου
Coluber najadum najadum Σαΐτα
Coluber jugularis jugularis Μαύρος ζαμενής
Chalcides ocellatus ocellatus Λιακόνι
Cyrtodactylus kotschyi solerii x saronicus Κυρτοδάκτυλος υβρίδιο
Cyrtodactylus kotschyi saronicus x schultzewesturnii Κυρτοδάκτυλος υβρίδιο
Cyrtodactylus kotschyi adelphiensis Κυρτοδάκτυλος των νησιών Αδέλφια
Cyrtodactylus kotschyi bibroni Κυρτοδάκτυλος του του Μπίμπρον
Cyrtodactylus kotschyi fuchsi Κυρτοδάκτυλος του Φουκς
Cyrtodactylus kotschyi solerii Κυρτοδάκτυλος του Σόλερ
Cyrtodactylus kotschyi stepaneki Κυρτοδάκτυλος του Στεπάνεκ
Cyrtodactylus kotschyi schultzewestrumi Κυρτοδάκτυλος του Σουλτσεβέρστρουμ
Cyrtodactylus kotschyi saronicus Κυρτοδάκτυλος του Σαρωνικού
Cyrtodactylus kotschyi oertzeni Κυρτοδάκτυλος του Οέρτζερ
Cyrtodactylus kotschyi danilewskii Κυρτοδάκτυλος του Ντανιλέφσκι
Cyrtodactylus kotschyi buchholzi Κυρτοδάκτυλος του Μπούχολτς