Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Carex tomentosa
Carex vulpina
Carlina acanthifolia
Carlina acaulis simplex
Carlina barnebiana
Carlina corymbosa curetum
Carlina corymbosa graeca
Carlina diae
Carlina frigida
Carlina sitiensis
Carlina tragacanthifolia
Carlina vulgaris intermedia
Carpobrotus acinaciformis
Carpobrotus edulis
Campanula versicolor
Carum graecum graecum
Carum graecum serpentinicum
Carum heldreichii
Carum multiflorum
Centaurea affinis laconiae