Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Convolvulus oleifolius oleifolius Κονβόλβουλος ο ελατόφυλλος
Convolvulus argyrothamnos Κονβόλβουλος ο αργυρόθαμνος
Coleostephus myconis Κολεόστεφος η μυκωνίς
Cnicus benedictus Κνίκος ο βενέδικτος
Clypeola jonthlaspi Κλυπέολα το γιουθλάσπι
Cleome ornithopodioides Κλεόμη η ορνιθοποδιοειδής
Cicendia filiformis Κικένδια η νηματόμορφη
Cephalaria transylvanica Κεφαλάρια η τρανσυλβανική
Cephalaria squamiflora squamiflora Κεφαλάρια η λεπιδανθής
Ceratocephalus testiculatus Κερατοκέφαλος ο ορχεοφόρος
Ceratocephalus falcatus Κερατοκέφαλος ο γαμψός
Cerinthe minor minor Κερίνθη η μικρή
Cerinthe major Κερίνθη η μέγιστη
Cerinthe retorta Κερίνθη η ανεστραμένη
Cerastium brachypetalum tenoreanum Κεράστιο του Τενόρι
Cerastium smolikanum Κεράστιο του Σμόλικα
Cerastium brachypetalum roeseri Κεράστιο του Ρέζερ
Cerastium brachypetalum doerfleri Κεράστιο του Ντοέρφλερ
Cerastium vourinense Κεράστιο του Βούρινου
Cerastium rectum Κεράστιο το όρθιο