Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Campanula glomerata hispida
Calamagrostis epigejos
Campanula goulimyi
Capsella grandiflora
Campanula hagielia
Callitriche lenisulca
Cardamine amara
Cardamine bulbifera
Cardamine carnosa
Cardamine glauca
Cardamine matthioli
Cardamine plumieri
Cardamine raphanifolia acris
Cardamine raphanifolia barbareoides
Cardaria draba draba
Cardopatum corymbosum
Campanula lavrensis
Campanula amorgina
Carduncellus caeruleus
Carex appropinquata