Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Consolida hellespontica Κονσολίντα του Ελλησπόντου
Consolida tuntasiana Κονσολίντα του Τούντα
Consolida regalis paniculata Κονσολίντα φοβοειδής
Corispermum nitidum Κορίσπερμο το στίλβον
Coronilla valentina glauca Κορονίλα η γλαυκή
Coronilla juncea Κορονίλλα η βουρλοειδής
Coronilla emerus emeroides Κορονίλλα η εμεροειδής
Coronilla elegans Κορονίλλα η κομψή
Coronilla cretica Κορονίλλα η κρητική
Coronilla rostrata Κορονίλλα η ραμφοφόρος
Coronilla coronata Κορονίλλα η στεφανωματική
Coronilla globosa Κορονίλλα η σφαιρική
Coronilla emerus emerus Κορονίλλα ο έμερος
Coronopus didymus Κορωνόπους ο δίδυμος
Coronopus squamatus Κορωνόπους ο λεπιδωτός
Cotoneaster nebrodensis Κοτονήαστρο το Νεμπροντένσιο
Cotoneaster integerrimus Κοτονήαστρο το ακεραιόφυλλο
Cotoneaster nummularia Κοτονήαστρο το νομισματικό
Cercis siliquastrum Κουτσουπιά
Crataegus azarolus Κράταιγος ο αζαρόλος