Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Cheilanthes persica
Cheilanthes pteridioides
Cheilanthes vellea
Chelidonium majus
Chenopodium bonus-henricus
Chenopodium foliosum
Chenopodium multifidum
Chenorrhinum origanifolium origanifolium
Chondrilla juncea
Chondrilla ramosissima
Chondrilla uromoffii
Chrysopogon gryllus
Chrysosplenium alternifolium
Cicer graecum
Cicer incisum
Cicerbita alpina
Cichorium intybus
Cichorium spinosum
Cicuta virosa
Cionura erecta