Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Calystegia sepium sepium
Calycocorsus stipitatus
Caltha palustris laeta
Cachrys ferulacea
Calamagrostis epigejos
Calamintha grandiflora
Calamintha hirta
Calamagrostis pseudophragmites
Calamagrostis varia
Calamagrostis arundinacea
Calamintha cretica
Callitriche lenisulca
Callitriche obtusangula
Callitriche pulchra
Callitriche stagnalis
Campanula columnaris
Callitriche truncata truncata
Calendula suffruticosa suffruticosa
Caltha palustris
Calystegia silvatica