Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Cyrtodactylus kotschyi fuchsi Κυρτοδάκτυλος του Φουκς
Cyrtodactylus kotschyi bibroni Κυρτοδάκτυλος του του Μπίμπρον
Cyrtodactylus kotschyi adelphiensis Κυρτοδάκτυλος των νησιών Αδέλφια
Cyrtodactylus kotschyi solerii x saronicus Κυρτοδάκτυλος υβρίδιο
Cyrtodactylus kotschyi saronicus x schultzewesturnii Κυρτοδάκτυλος υβρίδιο
Conocephalus kisi kisi Κωνοκέφαλος ο Κίσιος
Conocephalus hastatum Κωνοκέφαλος ο άστατος
Conocephalus discolor Κωνοκέφαλος ο δίχρωμος
Conocephalus conocephalus Κωνοκέφαλος ο κωνοκέφαλος
Conocephalus ebneri Κωνοκέφαλος του Έμπνερ
Conocephalus grebenchikovi Κωνοκέφαλος του Γκρεμπεντσίκωφ
Conocephalus harzi Κωνοκέφαλος του Χάρτζι
Coriandrum sativum Κόλιαντρος
Conyza canadensis Κόνυζα η Καναδική
Conyza bonariensis Κόνυζα η Μποναριένσιος
Corvus corax corax Κόρακας
Cotinus coggygria Κότινος
Cygnus olor Κύκνος
Cynanchum acutum Κύναγχο το οξύ
Cynthia cardui Κύνθια του Καρδού