Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Centaurea graeca ceccariniana
Centaurea graeca graeca
Centaurea grbavacensis
Centaurea grisebachii confusa
Centaurea grisebachii grisebachii
Centaurea grisebachii occidentalis
Centaurea grisebachii paucijuga
Centaurea heldreichii
Centaurea huljakii
Centaurea hyalolepis
Centaurea iberica holzmanniana
Centaurea idaea
Centaurea immanuelis-loewii
Centaurea ipsaria
Centaurea jacea
Centaurea kalambakensis
Centaurea lacerata
Centaurea laconica
Centaurea lactiflora
Centaurea lancifolia