Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Cnicus benedictus Κνίκος ο βενέδικτος
Coenonympha leander Κοινονύμφη η Λέανδρος
Coenonympha tullia Κοινονύμφη η Τυλλία
Coenonympha rhodopensis Κοινονύμφη της Ροδόπης
Coccothraustes coccothraustes Κοκκοθραύστης
Coleostephus myconis Κολεόστεφος η μυκωνίς
Convolvulus argyrothamnos Κονβόλβουλος ο αργυρόθαμνος
Convolvulus oleifolius oleifolius Κονβόλβουλος ο ελατόφυλλος
Convolvulus oleifolius scopulorum Κονβόλβουλος ο σκοπελώδης
Convolvulus dorycnium Κονβόλβουλος το Δορύκνιο
Convolvulus libanoticus Κονβόλβουλος του Λιβάνου
Convolvulus boissieri parnassicus Κονβόλβουλος του Παρνασσού
Convolvulus boissieri suendermannii Κονβόλβουλος του Σουέντερμαν
Convolvulus coelesyriacus Κονβόλβουλους Κοιλησυριακός
Conringia planisiliqua Κονρίγκια επιπεδοχεδρωπή
Conringia austriaca Κονρίγκια η Αυστριακή
Conringia orientalis Κονρίγκια η ανατολική
Consolida uechtritziana Κονσολίντα η Ουεχτριζιανή
Consolida ambigua Κονσολίντα η αμφίβολη
Consolida orientalis orientalis Κονσολίντα η ανατολική