Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Crex crex Ορτυκομάνα
Cinclus cinclus aquaticus Νεροκότσυφας
Cygnus columbianus bewickii Νανόκυκνος
Calidris minuta Νανοσκαλήθρα
Chlidonias hybridus Μουστακογλάρονο
Calandrella brachydactyla Μικρογαλιάντρα
Ciconia nigra Μαυροπελαργός
Chlidonias niger Μαυρογλάρονο
Carduelis spinus Λούγαρο
Circus pygargus Λιβαδόκιρκος
Chettusia leucura Λεύκουρος
Calidris alba Λευκοσκαλήθρα
Ciconia ciconia Λευκοπελαργός
Calidris alpina alpina Λασποσκαλήθρα
Calidris alpina schinzi Λασποσκαλήθρα
Cygnus olor Κύκνος
Corvus corax corax Κόρακας
Cuculus canorus Κούκος
Cercotrichas galactotes Κουφαηδόνι
Corvus corone sardonius Κουρούνα