Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Bombina variegata scabra Κιτρινοβομβίνα
Bombina bombina Κοκκινοβομβίνα
Bufo viridis viridis Πρασινόφρυνος
Bufo bufo bufo Χωματόφρυνος