Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Amaranthus caudatus Βλήτο το ουραίο
Amaranthus lividus Βλήτο το πελιδνό
Amaranthus viridis Βλήτο το πράσινο
Amaranthus hypochondriacus Βλήτο το υποχονδριακό
Amaranthus graecizans Βλήτο το …
Anagyris foetida Βρωμοκλάδι
Avena sterilis sterilis Βρώμη η άγονη
Avena barbata barbata Βρώμη η γενιοφόρος
Avena sativa Βρώμη η εδώδιμη
Avena clauda Βρώμη η ελλειπής
Avena sterilis ludoviciana Βρώμη του Λουδοβίκου
Abies cephalonica Κεφαλλονίτικο έλατο
Alnus glutinosa Κλήθρο
Alnus incana incana Κλήθρο της Ροδόπης
Arbutus unedo Κουμαριά
Abies borisii-regis Μακεδονικό έλατο
Asphodelus fistulosus Μεγάλος ασφόδελος
Acer platanoides Νεροπλάτανος
Aesculus hippocastanum Πικροκαστανιά
Acer orientale Σφενδάμι Κρητικό