Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Anemone coronaria
Anemone hortensis heldreichii
Anemone narcissiflora
Anemone nemorosa
Anemone pavonina
Anemone ranunculoides ranunculoides
Anemone sylvestris
Angelica sylvestris
Anogramma leptophylla
Antennaria dioica
Anthemis abrotanifolia
Anthemis anatolica
Anthemis cretica carpatica
Anthemis cretica columnae
Anthemis cretica cretica
Anthemis laconica
Anthemis orientalis
Anthemis rhodensis
Anthemis sibthorpii
Anthemis spruneri