Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Alchemilla fallax
Alchemilla flabellata
Alchemilla glaucescens
Alchemilla gorcensis
Alchemilla gracilis
Alchemilla heterotricha
Alchemilla incisa
Alchemilla indivisa
Alchemilla lanuginosa
Alchemilla mollis
Alchemilla monticola
Alchemilla plicatula
Alchemilla serbica
Alchemilla straminea
Alchemilla viridiflora
Alchemilla xanthochlora
Alisma gramineum
Alisma lanceolatum
Alisma plantago-aquatica
Alkanna areolata