Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Agrostis rupestris
Agrostis stolonifera
Ajuga chamaepitys chia
Ajuga genevensis
Ajuga iva
Ajuga laxmannii
Ajuga orientalis aenesia
Ajuga orientalis orientalis
Ajuga pyramidalis
Ajuga reptans
Alcea apterocarpa
Alcea heldreichii
Alcea pallida cretica
Alcea pallida pallida
Alcea rosea
Alcea setosa
Alchemilla acutiloba
Alchemilla amphisericea
Alchemilla aroanica
Alchemilla bulgarica