Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Asplenium lepidum lepidum
Asplenium obovatum
Asplenium onopteris
Asplenium petrarchae
Asplenium ruta-muraria
Asplenium septentrionale
Asplenium trichomanes inexpectans
Asplenium trichomanes trichomanes
Asplenium viride
Aster alpinus
Aster bellidiastrum
Aster creticus
Aster novi-belgii
Aster tripolium pannonicus
Asteriscus maritimus
Astragalus agraniotii
Astragalus angustifollius
Astragalus apollineus
Astragalus austraegaeus
Astragalus creticus creticus