Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Asperula saxicola
Asperula suberosa
Asperula suffruticosa
Asperula taurina leucanthera
Asperula taygetea
Asperula tenella
Asphodeline liburnica
Asphodeline lutea
Asphodeline taurica
Asphodelus aestivus
Asphodelus albus albus
Asphodelus ramosus
Allium bourgeaui cycladum
Asplenium adiantum-nigrum
Asplenium aegaeum
Asplenium creticum
Asplenium cuneifolium
Asplenium fissum
Asplenium fontanum
Asplenium lepidum haussknechtii