Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Viburnum tinus tinus Βιβούρνο
Prunus armeniaca Βερυκοκκιά
Verbascum spinosum Βερμπάσκο το ακανθώδες
Berberis cretica Βερβερίς η κρητική
Berberis vulgaris Βερβερίς η κοινή
Rubus thessalus Βατομουριά …
Rubus ulmifolius Βατομουριά κοινή
Rubus canescens Βατομουριά η σταχτόχρωμη
Rubus candicans Βατομουριά η δίχρωμη
Rubus caesius Βατομουριά η γλαυκή
Vaccinium uliginosum microphyllum Βακκίνιο το μικρόφυλλο
Vaccinium myrtillus Βακκίνιο ο μύρτιλλος
Vaccinium vitis-idaea Βακκίνιο η άμπελος της Ίδης
Vicia palaestina Βίκος της Παλαιστίνης
Vicia sativa cordata Βίκος ο καρδιόμορφος
Bidens subalternans Βίδενς το υποεπάλληλο
Bidens tripartita Βίδενς το τριμερές
Bidens cernua Βίδενς το πρηνές
Artemisia arborescens Αψιφιά η δενδροειδής
Aphanes floribunda Αφανές το πολυανθές