Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Puffinus puffinus yelkouan Μύχος
Puffinus puffinus puffinus Μύχος
Morimus funereus Μόρινος ο …
Moltkia petraea Μόλτκια η Πετραία
Myomimus personatus Μυόμιμος
Myotis daubentoni Μυωτίδα του Νταουμπέντον
Myotis nattereri Μυωτίδα του Νάττερερ
Myotis brandtii Μυωτίδα του Μπραντ
Myotis bechsteini Μυωτίδα του Μπεχστάιν
Myrtus communis communis Μυρτιά η κοινή
Myrtus communis tarentina Μυρτιά η Τερεντίνιος
Myrmecophilus ochraceus Μυρμηκόφιλος ο ωχράδης
Myrmecophilus termitophilus Μυρμηκόφιλος ο τερμιτόφιλος
Myrmecophilus myrmecophilus Μυρμηκόφιλος ο μυρμηκόφιλος
Myriophyllum spicatum Μυριόφυλλο το σταχτώδες
Myosotis laxa caespitosa Μυοσωτίς η έρπουσα
Myosotis sicula Μυοσωτίς η Σικελική
Myocastor coypus Μυοκάστορας
Liza aurata Μυξινάρι
Gobio kessleri banarescui Μυλωνάκι