Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Natrix natrix persa x schweizeri Ντρόφιδο το υβρίδιο
Natrix natrix schweizeri Ντρόφιδο το Σβάιτσερ
Natrix natrix persa Ντρόφιδο το Περσικό
Coluber jugularis jugularis Μαύρος ζαμενής
Chalcides ocellatus ocellatus Λιακόνι
Elaphe quatuorlineata rechingeri Λαφίτης του Ρέχινγκερ
Elaphe quatuorlineata sauromates Λαφίτης ο σαυρομάτης
Elaphe quatuorlineata quatuorlineata Λαφίτης
Cyrtodactylus kotschyi saronicus x schultzewesturnii Κυρτοδάκτυλος υβρίδιο
Cyrtodactylus kotschyi solerii x saronicus Κυρτοδάκτυλος υβρίδιο
Cyrtodactylus kotschyi adelphiensis Κυρτοδάκτυλος των νησιών Αδέλφια
Cyrtodactylus kotschyi bibroni Κυρτοδάκτυλος του του Μπίμπρον
Cyrtodactylus kotschyi fuchsi Κυρτοδάκτυλος του Φουκς
Cyrtodactylus kotschyi solerii Κυρτοδάκτυλος του Σόλερ
Cyrtodactylus kotschyi stepaneki Κυρτοδάκτυλος του Στεπάνεκ
Cyrtodactylus kotschyi schultzewestrumi Κυρτοδάκτυλος του Σουλτσεβέρστρουμ
Cyrtodactylus kotschyi saronicus Κυρτοδάκτυλος του Σαρωνικού
Cyrtodactylus kotschyi oertzeni Κυρτοδάκτυλος του Οέρτζερ
Cyrtodactylus kotschyi danilewskii Κυρτοδάκτυλος του Ντανιλέφσκι
Cyrtodactylus kotschyi buchholzi Κυρτοδάκτυλος του Μπούχολτς