Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Pholidoptera macedonica Φολιδόπτερος ο Μακεδονικός
Pholidoptera rhodopensis Φολιδόπτερος ο Ροδόπειος
Pholidoptera griseoaptera Φολιδόπτερος ο γκριζοάπτερος
Pholidoptera fallax Φολιδόπτερος ο λανθάνων
Pholidoptera femorata Φολιδόπτερος ο …
Pholidoptera lucasi Φολιδόπτερος του Λούκας
Pholidoptera lucasi Φολιδόπτερος του Λούκας
Pholidoptera stankoi Φολιδόπτερος του Στάνκο
Pholidoptera cavallae Φολιδόπτερος των ίππων
Fumana procumbens Φουμάνα η έρπουσα
Fumana ericoides Φουμάνα η ερικοειδής
Fumana thymifolia Φουμάνα η θυμαρόφυλλη
Fumana laevipes Φουμάνα η λειόποδη
Fumana aciphylla Φουμάνα η οξύφυλλη
Fumana bonapartei Φουμάνα μποναπαρτέι
Corylus maxima Φουντουκιά ήμερη
Colutea arborescens arborescens Φούσκα
Colutea cilicica Φούσκα της Θράκης
Colutea insularis Φούσκα της Ρόδου
Frangula rupestris Φράγκουλα η βραχόφιλη