Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Larus argentatus argentatus Ασημόγλαρος
Calonectris diomedea Αρτέμης
Egretta alba Αργυροτσικνιάς
Chlidonias leucopterus Αργυρογλάρονο
Pluvialis squatarola Αργυροβροχοπούλι
Pelecanus crispus Αργυλοπελεκάνος
Turdus torquatus alpestris Απλική τσίχλα
Parus lugubris anatoliae Ανατολικός κλειδωνάς
Emberiza melanocephala Αμπελουργός
Charadrius hiaticula Αμμοσφυριχτής
Oenanthe isabellina Αμμοπετρόκλης
Cursorius cursor Αμμοδρόμος
Pluvialis dominica fulva Αμερικάνικο βροχοπούλι
Anas discors Αμερικάνικη Σαρσέλα
Alopochen aegyptiacus Αλωπόχηνα
Alcedo atthis Αλκυόνα
Limosa lapponica lapponica Ακτοτούρλι
Larus audouinii Αιγαιόγλαρος
Aegithalos caudatus macedonicus Αιγίθαλος της Μακεδονίας
Aegithalos caudatus tephronotus Αιγίθαλος ο τεφρόνουτος