Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Triturus alpestris alpestris(t.a. veluchiensis) Αλπικός Τρίτωνας
Hyla arborea arborea Δεντροβάτραχος
Rana graeca Ελληνικός Βάτραχος
Rana dalmatina Ευκίνητος Βάτραχος
Bombina variegata scabra Κιτρινοβομβίνα
Triturus vulgaris graecus Κοινός Τρίτωνας
Bombina bombina Κοκκινοβομβίνα
Rana epeirotica Λιμνοβάτραχος Δ. Ελλάδας
Rana ridibunda ridibunda Λιμνοβάτραχος Δ. Ελλάδας
Triturus cristatus karelinni Λοφιοφόρος Τρίτωνας
Pelobates syriacus balcanicus Πηλοβάτης
Bufo viridis viridis Πρασινόφρυνος
Salamandra salamandra salamandra Σαλαμάνδρα
Salamandra luschani helverseni Σαλαμάνδρα της Καρπάθου
Bufo bufo bufo Χωματόφρυνος