Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Netta rufina Φερεντίνι
Prasium majus Φασσόχορτο
Columba oenas oenas Φασσοπερίστερο
Platichthys flesus luscus Φασσί
Salvia officinalis Φασκομηλιά η φαρμακευτική
Salvia pomifera Φασκομηλιά η μηλοφόρος
Salvia fruticosa Φασκομηλιά η θαμνοειδής
Phasianus colchicus mongolicus Φασιανός της Μογγολίας
Phasianus colchicus torquatus Φασιανός ο περιδεραιοφόρος
Phasianus colchicus colchicus Φασιανός
Phaneroptera nana Φανερόπτερος ο νάνος
Carduelis cannabina bella Φανέτο …
Carduelis cannabina cannabina Φανέτο
Fabriciana adippe Φαμπρικιάνα του Αντίππα
Fabriciana niobe Φαμπρικιάνα η Νιόβη
Fulica atra Φαλαρίδα
Columba palumbus palumbus Φάσσα
Mesoplodon bidens Φάλαινα του Σόνερμπυ
Ypthima asterope Υφθίμα η Αστεριώπη
Hypodryas maturna Υποδρυάς η …