Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Lacerta agilis bosnica Αμμόσαυρα
Podarcis muralis albanica Αλβανική γουστέρα
Telescopus fallax multisquamatus Αγιόφιδο του Κουφονησιού
Telescopus fallax intermedius Αγιόφιδο το ενδιάμεσο
Telescopus fallax rhodius Αγιόφιδο της Ρόδου
Telescopus fallax pallidus Αγιόφιδο της Κρήτης
Telescopus fallax fallax Αγιόφιδο
Ablepharus kitaibelii kitaibelii Αβλέφαρος
Ablepharus kitaibelii fabichi Αβλέφαρος
Eryx jaculus turcicus Έρυξ (Λουρίτης)
Chalcides moseri
Coluber gemonensis gemonensis