Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Aspius aspius Ασπρογρίβαδο
Hypophthalmichthys molitrix Ασημοκυπρίνος
Barbus peloponnesius petenyi Αμμοσούρτης
Barbus peloponnesius peloponnesius Αμμοσούρτης
Barbus peloponnesius rebeli Αμμοσούρτης
Oncorhynchus mykiss Αμερικάνικη Πέστροφα
Atherina boyeri Αθερίνα
Gasterosteus aculeatus Αγκαθερό