Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Coracias garrulus Χαλκοκουρούνα
Anthus campestris campestris Χαμοκελάδα
Podiceps auritus auritus Χειμωνοβροχοπούλι
Sterna sandvicensis Χειμωνογλάρονο
Fringilla montifringilla Χειμωνόσπινος
Hirundo rustica savignii Χελιδόνι
Hirundo rustica rustica Χελιδόνι
Mergus merganser Χηνοπρίστης
Eremophila alpestris balcanica Χιονάδα
Buteo lagopus lagopus Χιονογερακίνα
Buteo lagopus menzbieri Χιονογερακίνα
Sterna paradisaea Χιονογράρονο
Phylloscopus borealis Χιονοφυλλοσκόπος
Prunella collaris Χιονοψάλτης
Clangula hyemalis Χιονόπαπια
Montifringilla nivalis nivalis Χιονόστρουθος
Turdus torquatus torquatus Χιονότσιχλα
Emberiza citrinella Χιρλοτσίχλονο
Chlamydotis undulata Χλαμυδόγαλος
Calidris canutus Χοντροσκαλήθρα