Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Aegithalos caudatus caudatus Αιγίθαλος
Aegithalos caudatus tephronotus Αιγίθαλος ο τεφρόνουτος
Aegithalos caudatus macedonicus Αιγίθαλος της Μακεδονίας
Larus audouinii Αιγαιόγλαρος
Limosa lapponica lapponica Ακτοτούρλι
Alcedo atthis Αλκυόνα
Alopochen aegyptiacus Αλωπόχηνα
Anas discors Αμερικάνικη Σαρσέλα
Pluvialis dominica fulva Αμερικάνικο βροχοπούλι
Cursorius cursor Αμμοδρόμος
Oenanthe isabellina Αμμοπετρόκλης
Charadrius hiaticula Αμμοσφυριχτής
Emberiza melanocephala Αμπελουργός
Parus lugubris anatoliae Ανατολικός κλειδωνάς
Turdus torquatus alpestris Απλική τσίχλα
Pelecanus crispus Αργυλοπελεκάνος
Pluvialis squatarola Αργυροβροχοπούλι
Chlidonias leucopterus Αργυρογλάρονο
Egretta alba Αργυροτσικνιάς
Calonectris diomedea Αρτέμης