Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Ypthima asterope Υφθίμα η Αστεριώπη