Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Poa ophiolithica
Poa palustris
Poa pratensis
Poa sinaica graeca
Poa sterilis
Poa thessala
Poa timoleontis
Poa trichophylla
Poa trivialis sylvicola
Polycarpon alsinifolium
Polycarpon diphyllum
Polycarpon tetraphyllum
Polycnemum arvense
Polycnemum heuffelii
Polycnemum majus
Polygala alpestris croatica
Polygala comosa
Polygala cristagalli
Polygala major
Polygala monspeliaca