Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Pungitius hellenicus Ελληνογόστεος
Picea abies Ερυθροελάτη
Phalaropus lobatus Ερυθρόλαιμος φαλαρόποδας
Phalacrocorax aristotelis Θαλασσοκόρακας
Phylloscopus trochilus acredula Θαμνοφυλλοσκόπος
Phylloscopus trochilus trochilus Θαμνοφυλλοσκόπος
Prunella modularis Θαμνοψάλτης
Populus nigra Καβάκι
Parus major major Καλόγερος
Parus major aphrodite Καλόγερος της Αφροδίτης
Perdix perdix Καμπίσια πέρδικα
Pica pica galliae Καρακάξα
Pica pica pica Καρακάξα
Phoenicurus ochruros Καρβουνιάρης
Parus palustris Καστανοπαπαδίτσα
Prunus avium Κερασιά
Parabramis pekinensis Κινέζικη λεστιά
Pyrrhocorax graculus graculus Κιτρινοκαλιακούδα
Phylloscopus inornatus Κιτρινόφρυγος φυλλοσκόπος
Parus lugubris lugubris Κλειδωνάς