Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Phylloscopus bonelli orientalis Βουνοφυλλοσκόπος
Parus montanus transylvanicus Βουνοπαπαδίτσα
Pipistrellus savii Βουνονυχτερίδα
Prunus armeniaca Βερυκοκκιά
Pterocles alchata Βελόνουρη περιστερόκοτα
Populus alba Ασημόλευκα
Pluvialis squatarola Αργυροβροχοπούλι
Pelecanus crispus Αργυλοπελεκάνος
Parus lugubris anatoliae Ανατολικός κλειδωνάς
Pinus nigra pallasiana Ανατολικό μαυρόπευκο
Prunus dulcis Αμυγδαλιά
Pluvialis dominica fulva Αμερικάνικο βροχοπούλι
Podarcis muralis albanica Αλβανική γουστέρα
Pistacia terebinthus Αγριοτσικουδιά
Prunus webbii Αγριοροδακινιά
Prunus cocomilia Αγριοκορομηλιά
Prunus domestica instititia Αγριοδαμασκηνιά
Pyrus elaeagrifolia Αγριοαχλαδιά της Θράκης
Pyrus caucasica Αγριαχλαδιά του Καυκάσου
Pyrus salvifolia Αγριαχλαδιά η φασκομηλόφυλλη