Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Olea europaea oleaster Αγριελιά
Osyris alba Όσυρις
Orchamus raulinii Όρχαμος του Ραούλιν
Orchamus yersini yersini Όρχαμος ο Γιερσίνιος
Orcinus orca Όρκα
Onopordum bracteatum creticum
Onopordum bracteatum bracteatum
Onobrychis armena
Onopordum argolicum
Onopordum acanthium parnassicum
Onobrychis arenaria lasiostachya
Onopordum acanthium acanthium
Ononis viscosa sieberi
Ononis spinosa spinosa
Ononis viscosa breviflora
Ononis verae
Onobrychis alba laconica
Oenothera erythrosepala
Oenanthe banatica
Ononis variegata