Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Malus dasyphylla Δασύφυλλη μηλιά
Malus trilobata Αγριομηλιά τρίλοβη
Malus sylvestris Αγριομηλιά
Morus alba Άσπρη μουριά
Malcolmia nana
Marrubium alternidens
Mantisalca salmantica
Malcolmia maritima
Marrubium cylleneum
Marrubium peregrinum
Malcolmia flexuosa flexuosa
Mandragora autumnalis
Malva verticillata
Malcolmia macrocalyx scyria
Malva sylvestris
Malva pusilla
Malcolmia macrocalyx macrocalyx
Malcolmia chia
Malabaila graveolens
Malva parviflora