Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Mercurialis annua
Mercurialis perennis
Merendera attica
Mesembryanthemum crystallinum
Medicago lupulina
Marrubium alternidens
Mesembryanthemum nodiflorum
Marrubium cylleneum
Mibora minima
Milium effusum
Milium vernale montanum
Milium vernale vernale
Medicago orbicularis
Marrubium peregrinum
Medicago praecox
Marrubium pestalozzae
Minuartia baldaccii
Minuartia confusa
Minuartia doerfleri
Minuartia wettsteinii