Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Morus nigra Μαύρη μουριά
Melanitta nigra Μαυρόπαπια
Melanocorypha yeltoniensis Μαυρογαλιάντρα
Maniola jurtina Μανιόλα της γιούρτας
Malope malacoides Μαλώπη η μαλακοειδής
Malvella sherardiana Μαλβέλλα του Σέραρντ
Myotis blythi Μακρομυωτίδα
Maculinea arion Μακουλινέα η Αρίων
Maculinea alcon Μακουλινέα η Άλκον
Melanocorypha leucoptera Λευκόφτερη γαλιάντρα
Motacilla alba alba Λευκοσουσουράδα
Martes foina Κουνάβι
Motacilla citreola Κιτροσουσουράδα
Motacilla flava flava Κιτρινοσουσουράδα
Motacilla flava feldegg Κιτρινοσουσουράδα
Motacilla flava lutea Κιτρινοσουσουράδα
Motacilla flava beema Κιτρινοσουσουράδα
Motacilla flava cinereocapilla Κιτρινοσουσουράδα
Motacilla flava thunbergi Κιτρινοσουσουράδα
Mugil cephalus Κέφαλος