Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Ligusticum mutellina
Ligusticum olympicum
Ligusticum rhizomaticum
Lilium candidum
Lilium carniolicum albanicum
Lilium carniolicum jankae
Lilium chalcedonicum
Lilium martagon
Lilium rhodopaeum
Lathyrus setifolius
Lathyrus sphaericus
Limodorum abortivum abortivum
Limodorum abortivum gracile
Limonium antipaxorum
Lathyrus venetus
Lamium amplexicaule amplexicaule
Limonium arcuatum
Limonium bellidifolium
Limonium brevipetiolatum
Limonium virgatum