Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Isatis tinctoria athoa
Isatis tinctoria tinctoria
Isatis vermia
Isoetes heldreichii
Isoetes histrix
Iberis odorata
Ipomoea imperati
Iberis saxatilis saxatilis
Iberis sempervirens
Iberis umbellata
Illecebrum verticillatum
Impatiens noli-tangere
Imperata cylindrica
Inula britannica
Inula candida candida