Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Galium graecum graecum
Galium absurdum
Galactites tomentosa
Gagea lutea
Galium fruticosum
Galium extensum
Galeopsis tetrahit
Galium exaltatum
Galium elongatum
Galeopsis speciosa
Gagea villosa
Galium dumosum
Galium divaricatum
Galeopsis ladanum
Galium speciosum
Galium setaceum
Galium demissum
Galium samothracicum
Galium samium
Galium degenii