Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Falco peregrinus calidus Πετρίτης
Falco peregrinus peregrinus Πετρίτης
Falco peregrinus brookei Πετρίτης
Fraxinus angustifolia oxycarpa Νερόφραξος
Ficedula parva parva Νανομυγοχάφτης
Falco columbarius Νανογέρακο
Fraxinus ornus Μικρός φράξος
Fraxinus excelsior excelsior Μεγάλος φράξος
Falco eleonorae Μαυροπετρίτης
Ficedula hypoleuca Μαυρομυγοχάφτης
Falco vespertinus Μαυροκιρκίνεζο
Ficedula albicollis Κρικομυγοχάφτης
Falco naumanni Κιρκινέζι
Fagus sylvatica sylvatica Ευρωπαϊκή οξυά
Falco pelegrinoides Ερημοπετρίτης
Ficedula semitorquata Δρυομυγοχάφτης
Falco subbuteo Δεντρογέρακο
Falco tinnunculus Βραχοκιρκίνεζο
Fagus sylvatica orientalis Ανατολική οξυά
Felis silvestris morea Αγριόγατος του Μωριά