Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Elymus lazicus divaricatus
Elymus panormitanus
Elymus pycnanthus
Elymus repens repens
Elymus striatulus
Edraianthus tenuifolius
Echinops sphaerocephalus albidus
Emex spinosa
Echinophora spinosa
Enarthrocarpus arcuatus
Enarthrocarpus lyratus
Epilobium alsinifolium
Epilobium anagallidifolium
Epilobium angustifolium
Epilobium collinum
Epilobium dodonaei
Epilobium gemmascens
Epilobium hirsutum
Epilobium lanceolatum
Epipactis atrorubens