Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Campanula aizoon aizoides
Callitriche lenisulca
Centaurea iberica iberica
Catananche lutea lutea
Catabrosa aquatica
Carum strictum
Campanula glomerata hispida
Carum rupestre
Carum rigidulum palmatum
Carum rigidulum bulgaricum
Carum multiflorum
Campanula glomerata elliptica
Calystegia soldanella
Carum heldreichii
Carum graecum serpentinicum
Camphorosma monspeliaca
Carum graecum graecum
Campanula versicolor
Campanula garganica cephallenica
Carpobrotus edulis